Handelsbetingelser

True North ApS’ almindelige forretningsbetingelser.

1. Anvendelse

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om køb af varer

eller ydelser hos True North ApS (herefter kaldet TN), med mindre

forretningsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem TN og

Køber.


2. Priser

Vi tager forbehold for evt. tekst- og trykfejl.

 

3. Betaling

Betaling foregår ved online-betaling.

 

4. Refundering af køb

Købet er bindende og refunderes ikke, med mindre TN ikke kan levere den

aftalte vare/ydelse til Køber.


5. Flytning.
Flytning af deltagelse til anden uge, inden for samme 12 måneders periode, kan ske op til 8 uger før campstart mod et administrationsgebyr på 400 kroner.
 

6. Afbestillingsforsikring gældende akut opstået sygdom

Hvis Køber køber en afbestillingsforsikring, får Køber det indbetalte beløb

tilbagebetalt (med fradrag af indbetalt afbestillingsforsikring samt et

administrationsgebyr på DKK 300,00), såfremt deltageren ikke kan gøre brug

af den betalte aktivitet på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. I tilfælde

af afbestilling skal du straks skriftligt underrette True North via e-mail:

info@truenorth.dk, eller via post. Deltagerbetalingen refunderes kun mod

forevisning af lægeerklæring, som er udfyldt senest den dato, hvor aktiviteten

skulle påbegyndes. Indsendelse af lægeerklæring skal ske senest 8 dage

efter afbestilling af aktiviteten. Afbestillingsforsikringen dækker ikke

sygdom/tilskadekomst, der opstår i løbet af aktiviteten. Lægeerklæring er for

egen regning.

 

7. Aflysning af en aktivitet

TN forbeholder sig retten til at aflyse en aktivitet ved en tilmeldingsprocent

under 60. Såfremt dette sker, tilbagebetales den fulde deltagerbetaling til

Køber, eller Køber kan vælge at overføre sin indbetaling til en anden aktivitet.

 

8. Force majeure

Skulle levering af varen/ydelsen være forhindret helt eller delvist på grund af

force majeure, fritager det TN for ethvert ansvar. Under force majeure

henhøres blandt andet, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer,

arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder,

mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker

leveringen.

 

9. Købsaftale

Bestilling foregår ved at udfylde alle relevante oplysninger og godkende vores

forretningsbetingelser. Tilmeldingen skal godkendes af en person over 18 år.

Købsaftalen opbevares på vores web-shop, og en ordrebekræftelse kan

udskrives ifm. købet.

 

10. Sikkerhedsforhold

TN er godkendt af NETS til at kunne håndtere og modtage betaling

med betalingskort. På hjemmesiden anvendes SSL-kryptering af de data, der

sendes over nettet, og dermed er Dankortbetaling hos os lige så sikkert som i

enhver anden fysisk forretning. Transaktionerne håndteres via Reepay

betalingsmodul, som er godkendt af NETS. TN registrerer ikke dine kort- og

kontooplysninger.

 

11. Personlige oplysninger

Personlige oplysninger, der registreres hos TN, vil på intet tidspunkt blive

overdraget, solgt eller være tilgængelige for tredjemand. Alle informationer

opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede

medarbejdere hos TN.

 

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå mellem Køber og TN i forbindelse med en

købsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende

forretningsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret og, hvor andet ikke følger,

af retsplejeloven, ved Sø- og Handelsretten i København.

 

13. Video- og fotooptagelser

I forbindelse med afviklingen af vores aktiviteter vil vi foretage video- og

fotooptagelser af aktiviteterne. Vi gør opmærksom på, at materialet evt. kan

blive brugt til promotion af TN og vores aktiviteter. Hvis Køber ikke ønsker, at

deltageren bliver filmet/fotograferet på aktiviteten, anmoder vi om at modtage

en skriftlig erklæring om dette senest tre dage inden aktivitetsstart.

Erklæringen sendes til True North ApS, Rungstedvej 41, 2970 Hørsholm,

mrk. “Fotoforbud”.

 

14. Camp True North har følgende “Farvel regler":

– Deltagerne skal holde sig på Campens anviste områder
– Deltagerne må ikke at være i besiddelse af alkohol, stoffer, tobak  (f.eks. cigaretter eller snus)
– Deltagerne skal vise respekt overfor de andre deltagere, personalet på campen, programmet- og det fysiske miljø

Brud på Camp True Norths Farvel Regler kan medføre hjemsendelse uden refusion.