Udfordringen

Virksomheder mangler i stigende grad kvalificeret arbejdskraft samtidig med, at konkurrencen både nationalt og globalt skærpes. I tråd med den generelle tendens i Europa oplever Danmark i disse år lave ungdomsårgange og en voksende gruppe af unge, som er udfordrede af deres mange muligheder, ikke mindst omkring job og uddannelse. 

Virksomheder har brug for livsduelige, målrettede og kompetente unge medarbejdere, som kan omsætte deres viden, færdighed og kompetence til værdi i et professionelt fællesskab. Virksomheden må derfor aktivt investere i den unge medarbejders trivsel, udvikling og mentale robusthed for at sikre den unge et godt og meningsfuldt liv i virksomheden. 

Generation Z sætter nye krav til virksomheder for at skabe de rette rammer for at kunne blive glade, loyale og værdiskabende medarbejdere. 

Værdi

Deltagere udtaler : 

"Den bedste beslutning jeg har taget i Matas er, at komme med på denne kursus." 

"Jeg er glad for det hele. Jeg synes vi har fået gode redskaber til at håndtere forskellige episoder på arbejdspladsen" 

"Jeg har lært at være mere nærværende samt at skabe god energi og håndtere konflikter" 

Hvad får virksomheden 

Ansatte der:
- Øger deres robusthed overfor udfordringer
- Udvikler sine personlige og sociale kompetencer
- Navigerer bedre i værdiskabende fællesskaber
- I højere grad bringer deres styrker i spil
- Øget psykologiske tryghed
- Stolthed omkring virksomheden, man er blevet ansat i
- Hurtigere integration af den unge i fællesskabet
- Onboarding som tager udgangspunkt i den unge og ikke kun i virksomheden Forbedret trivsel
- Bedre service 

Hvad får deltagerne? 

- Styrket evnen til at tage personligt lederskab
- Lærer at være tro overfor sine værdier
- Bliver bedre til at skabe energi og glæde i sin hverdag
- Øget ejerskab for egen læring og udvikling
- Vedholdenhed og øget tillid til egne handlinger
- Redskaber til at styrke relationer på jobbet og i fritiden
- Bliver bedre til at samarbejde med andre
- Styrket kommunikation overfor kolleger og kunder
- Bedre til at håndtere konflikter
- Større tillid til egne ressourcer og kompetencer
- Evner at sætte gode mål for sig selv og lære at forfølge disse mål - karrieremæssigt 

Kontakt os

Kontakt os for at få en uforpligtende præsentation, - brug formularen på kontakt siden eller send en email på info@truenorth.dk, så rækker vi ud hurtigst muligt.

Kontakt