Young Professionals

Udviklingen af sociale kompetencer og livsduelighed for den unge medarbejder og dennes leder.

At mestre et godt liv/arbejdsliv handler om kunne træde i lederskab både overfor dig selv og i relation til andre. 

Lederskab er derfor at have en positiv indflydelse på egen og andres adfærd, der resulterer i, at både egne og andres behov bliver godt dækket.